Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

Kokybės politika

LIGONINĖS MISIJA

Teikti pacientams medicinos mokslu ir naujausiomis technologijomis pagrįstas, aukštos kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant jų prieinamumą, savalaikiškumą, atitiktį numatytiems reikalavimams, patikimumą, etiškumą, estetiškumą, rezultatyvumą, efektyvumą, užbaigtumą, tęstinumą ir saugumą, prisiimant visą atsakomybę už teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei užtikrinti kokybišką mokymo paslaugų teikimą jūrininkams.

LIGONINĖS VIZIJA

Pastoviai siekti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės pranašumo bei pacientų, darbuotojų, savininkų, paslaugų užsakovų poreikių ir lūkesčių atitikimo. Siekti profesionaliausio mokymo paslaugų tiekimo.

TO SIEKSIME ĮGYVENDINDAMI ŠIAS PRIEMONES:

  • tobulindami įdiegtą kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, pagrįsime ją geriausių rezultatų identifikavimu, aiškiu tikslų apibrėžimu, paslaugų teikėjų savianalize bei pacientų dalyvavimu;
  • vykdydami sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo, reabilitacijos ir slaugos procesus, atsižvelgsime į profesinį asmens sveikatos priežiūros specialistų tobulėjimą ir sieksime geriausio galutinio poveikio paciento sveikatai: minimalios rizikos bei maksimalios naudos; užtikrinsime pacientų lūkesčių patenkinimą, gerinant gyvenimo kokybę;
  • sudarydami strateginius planus, vadovausimės faktais pagrįstais visų veiklos duomenų analizės sprendimais;
  • tobulindami teikiamas mokymo paslaugas pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, pagrįsime jas geriausių mokymo rezultatų pasiekimais, užtikrindami mokymo paslaugų gavėjų ir užsakovų lūkesčių patenkinimą.

VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

  • nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą bei tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos priežiūros strateginį vadovavimą, atsižvelgiant į struktūrą, procesą ir rezultatus;
  • sudaryti paslaugų teikėjams tokias darbo sąlygas, kad būtų pasiektas optimalus rezultatas minimaliomis personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis;
  • sudaryti sąlygas paslaugų teikėjų kvalifikacijai kelti, kad žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius;
  • paslaugų kokybę pagrįsti pažangiausiomis technologijomis, įsigyjant šiuolaikinę diagnostikos ir gydymo įrangą;
  • mokymo paslaugų kokybę pagrįsti naujausiomis mokymo metodikomis ir pastoviu dėstytojų kvalifikacijos kėlimu;
  • pripažinti ir skatinti tiekėjų nuopelnus, tobulinant asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Direktorius

Dr. Jonas Sąlyga

Peržiūrėta ir patvirtinta VVA posėdyje 2014-03-26