Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE ATNAUJINTOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS: AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS (PIRMENYBĖ TEIKIAMA NUOTOLINĖMS KONSULTACIJOMS), PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MEDICINOS KOMISIJA JŪRININKAMS BEI MOKYMAI JŪRININKAMS. NUO BIRŽELIO 17 D. ATŠAUKUS KARANTINĄ LIEKA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMAS. TODĖL VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE BUVO NUMATYTI DĖL KARANTINO, TARP JŲ IR PACIENTŲ LANKYMO, LIEKA GALIOTI. 

Ligoninės misija, vizija, tikslas

Įstaigos misija

Diagnozuoti ligas, gydyti ir slaugyti pacientus, užtikrinant diagnostikos, gydymo ir slaugos prieinamumą, atitiktį numatytiems reikalavimams, patikimumą, etiškumą, rezultatyvumą, efektyvumą, tęstinumą ir užbaigtumą, bei medicinos ir ne medicinos  technologijų patikimumą ir saugą.

Įstaigos vizija

Tapti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, siekiančia ligų diagnostikos, gydymo ir slaugos kokybės pranašumo, atitinkančia pacientų bei kitų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius.

Įstaigos tikslas

Diagnozuoti ligas, gydyti ir slaugyti pacientus mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstais metodais, saugiai, pacientui prieinamu, lygiateisišku, efektyviu, atitinkančiu kokybės standartus būdu. Tenkinti pacientų poreikius, lūkesčius ir interesus, įstaigos savininko ir gydymo užsakovų reikalavimus bei užtikrinti pacientų informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.

Paskutinį kartą atanujinta 2018-08-28 13:27:01