Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

Apaštalinio Nuncijaus, arkivyskupo Pedro LÓPEZ QUINTANA vizitas Klaipėdos jūrininkų ligoninėje

IMG_5778Sausio 24 diena nuo šiol bus įrašyta tarp svarbiausių datų Klaipėdos jūrininkų ligoninės istorijoje – savo ganytojišku vizitu pagerbė Šventojo Tėvo Pranciškaus atstovas Lietuvoje ir Baltijos šalyse, Apaštalinis Nuncijus arkivyskupas Pedro LÓPEZ QUINTANA, lydimas sekretoriaus kun. M. Šlausto.

Atvykęs į ligoninę ir sutiktas direktoriaus dr. J. Sąlygos bei kapeliono dr. S. Stumbros, Apaštalinis Nuncijus pirmiausia aplankė ligoninės vadovą. Direktorius trumpai pristatydamas ligoninės istoriją, jos teikiamų medicininių paslaugų spektrą ir išskirtinumą vakarų Lietuvoje, džiaugėsi, jog nuo pat Ligoninės įkūrimo palaikomi draugiški ir bendradarbiavimo santykiai su Bažnyčia. Paprašytas pasirašyti Garbės svečių knygoje, Nuncijus užrašė mintį, linkėdamas, kad ligoninė būtų Gailestingumo vieta, kur silpniausi ir ligos paliesti patiria tikrą meilę. Savo žodžius palydėdamas palaiminimu.

Lydimas ligoninės direktoriaus bei kapeliono Apaštalinis Nuncijus užsuko privačiai maldai atnaujintoje Nukryžiuotojo Jėzaus koplytėlėje ir džiaugėsi, jog ligoninėje yra vieta, kur kiekvienas gali prisiliesti maldoje prie Viešpaties.

IMG_5788Po privačios maldos Ganytojas aplankė silpniausius ligoninės pacientus, Onkohematologijos skyriuje. Pirmiausia pagerbė kun. jubiliatą Liudviką Dabrauską, ilgus metus tarnavusį Mosėdžio parapijoje, o dabar sunkiai sergantį, dėkojo jam už ilgą kunigo tarnystę, laimino bei linkėjo dvasinės bei fizinės sveikatos. Užsukdamas į kitas palatas kalbėjo: “Atvykstu pas jus kaip dvasios gydytojas, Šventojo Tėvo vardu teikdamas jums palaiminimą ir linkėdamas vilties” – visi ligoniai buvo apdovanoti Šventojo Tėvo Pranciškaus palaimintais rožančiais.

Aplankęs sunkiausius ligonius, mielai susitiko su Ligoninės medikais, slaugytojomis bei jų šeimos nariais, ligoniais aktų salėje – pilnutėlė salė laukė Apaštalinio Nuncijaus žodžio. Sveikinimo žodžiais kreipėsi Ligoninės direktorius dr. J. Sąlyga: “Mums ši diena neeilinė, tai istorinė diena, kai savo tarpe galime sveikinti Jus, kaip Šventojo Tėvo atstovą Lietuvoje ir Baltijos šalyse”. Užbaigęs sveikinimo kalbą, direktorius prašė Apaštalinį Nuncijų tarti ganytojišką žodį.

Nuoširdžiai sveikindamas gausiai susirinkusius medikus bei pacientus, Apaštalinis Nuncijus kalbėjo, jog labai džiaugiasi galėdamas būti čia ir dabar, ligoninėje, kuri turėtų būti vadinama “Gailestingumo namais”. Anot Nuncijaus, Šventojo Tėvo paskelbti Gailestingumo metai yra puiki proga visiems ir ypač medikams liudyti gailestingumą silpniems ir sergantiems, nes vienas iš gailestingumo darbų ir yra – ligonį lankyti. Nuncijus džiaugėsi, jog tarp Ligoninės ir Bažnyčios tiesiami gražūs bendradarbiavimo tiltai, nes visi kartu esame pašaukti tarnauti žmogui, kiekvienas kaip sugeba. Baigdamas kalbą Apaštalinis Nuncijus visiems linkėjo Vilties – medikams ir ligoniams bei jų šeimų nariams, palydėdamas savo žodžius Apaštališkuoju palaiminimu Šventojo Tėvo vardu visiems dalyvaujantiems ir jų šeimų nariams.

Sujaudinta viena ligoninės pacientė prabilo sveikindama Apaštalinį Nuncijų savos kūrybos poezijos posmais, nesulaikydama ašarų ir tarytum visų vardu ištardama “Dėkui”.

Ligoninės informacija

Paskutinį kartą atanujinta 2016-01-25 13:24:28