Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS – AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS, PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MEDICINOS KOMISIJA JŪRININKAMS BEI MOKYMAI JŪRININKAMS – TEIKIAMI ATSIŽVELGIANT Į VISAS SAM IR VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ REKOMENDACIJAS IR LAIKANTIS GRIEŽTŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ DĖL COVID-19 PLITIMO.

LIGONINĖJE GALIOJA VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE ŠALYJE AR SAVIVALDYBĖJE YRA NUMATYTI DĖL KARANTINO AR EKSTREMALIOS SITUACIJOS.

LIGONINĖJE PACIENTŲ LANKYMAS DRAUDŽIAMAS, IŠSKYRUS TERMINALINĖS BŪKLĖS PACIENTUS. NUTRAUKTOS VISOS VANDENS PROCEDŪROS FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIAUS PACIENTAMS.

Ligoninė atnaujina planinę pagalbą pacientams

Nuo gegužės 18 d. Klaipėdos jūrininkų ligoninėje atnaujinamos planinės medicinos pagalbos paslaugos: ambulatorinės konsultacijos, planinė hospitalizacija ir medicinos komisija jūrininkams. Tačiau medikai įspėja, kad siekiant iki minimumo sumažinti infekcijos plitimo rizikas, viskas vyks kitaip, nei buvo įprasta. Prioritetas teikiamas nuotolinėms konsultacijoms, į ligoninę bus guldoma ir konsultuojama mažiau pacientų nei anksčiau. Kol kas vis dar nebus atliekami planiniai brangūs radiologiniai tyrimai, planiniai endoskopiniai skrandžio ir žarnyno tyrimai.

 Nuotolinės konsultacijos

Per metus dešimtis tūkstančių ambulatorinių konsultacijų teikę ligoninės ambulatorinių konsultacijų skyriai savo darbą atnaujino jau prieš kurį laiką.

Pirmiausia medikai susisiekė su pacientais, užsiregistravusiais planinėms konsultacijoms kovo mėnesiui, kurios turėjo būti atšauktos dėl paskelbto karantino.

Nuo pirmadienio, gegužės 18 d. vėl atnaujinus ambulatorinių paslaugų teikimą registracijos tvarka ir pačios konsultacijos keisis.

Planinės ambulatorinės konsultacijos bus teikiamos nuotoliniu būdu ir tiesiogiai, tačiau nei vienu,  nei kitu atveju pats pacientas joms registruotis negalės.

Dėl negalavimų jis pirmiausiai turi kreiptis į šeimos gydytoją.

Šeimos gydytojas, įvertinęs paciento nusiskundimus ir simptomų rimtumą, elektroniniu būdu užpildo siuntimą nuotolinei konsultacijai ir paskambina į registratūrą telefonais (8 46) 385052 arba (8 46) 491111 (I ambulatorinių konsultacijų skyrius), (8 46) 383299 (II ambulatorinių konsultacijų skyrius), (8 460) 41280 (III ambulatorinių konsultacijų skyrius Palangoje). Registratorės šeimos gydytoją informuoja apie gydytojo specialisto konsultacijų laiką ir telefono numerį, kuriuo šeimos gydytojas gali kreiptis nuotolinei konsultacijai. Jei po konsultacijos telefonu su šeimos gydytoju, gydytojas specialistas nusprendžia, jog pacientui būtina tiesioginė konsultacija, apie tai informuoja šeimos gydytoją ir  surašo tyrimų sąrašą, kuriuos pacientui būtina atlikti prieš tiesioginę konsultaciją.

Ligoninės registratūros darbuotojas, įsitikinęs, jog ESPBI IS pateiktas šeimos gydytojo siuntimas, užregistruoja pacientą  bei jį informuoja apie tiesioginės konsultacijos laiką.

Tiesioginės konsultacijos

Suderintu laiku į tiesioginę konsultaciją atvykstantys pacientai privalės turėti elektroninį siuntimą, kurie turės būti iš anksto suderinti su ligoninės gydytojais konsultantais, kaip ir aprašyta skyriuje „Nuotolinės konsultacijos“.

Dispanserinėje įskaitoje esantys pacientai atvykimo laiką derina tiesiai su konsultuojančiu gydytoju specialistu, jiems šeimos gydytojo siuntimas nebūtinas.

Siekiant sureguliuoti planinėms konsultacijoms atvykusiųjų srautus, atvykti į tiesioginę konsultaciją pacientų prašoma ne ansčiau nei 10 minučių iki paskirto laiko ir palaukti specialiai tam įrengtoje palapinėje–laukiamajame prie centrinio ligoninės įėjimo (rytinis įėjimas). Čia pacientui bus pamatuojama temperatūra, pranešama registratūrai, kad jis atvyko, parengiami visi konsultacijai reikalingi dokumentai.

Karščiuojantys, ar kitų COVID-19 ligos simptomų turintys pacientai konsultuojami nebus, jiems patariama kreiptis į šeimos gydytoją.

Pacientui būtina turėti asmens dokumentą bei naudoti asmens apsaugos priemones, būtinai – kaukę.

Numatytu konsultacijos laiku pacientas personalo bus pakviestas užeiti į konsultacijų skyrių. Lydintis asmuo įleidžiamas nebus.

Čia kabinetai ir viešosios erdvės praitaikytos taip, kad tarp pacientų būtų išlaikytas saugus socialinis atstumas.

Paciento vizito metu bus stengiamasi pagal galimybes atlikti visas gydytojo konsultanto suplanuotas procedūras, kad pacientui nereikėtų atvykti pakartotinai. Po konsultacijos, kuriai numatyta 20-40 min., kabinetas 15 min. bus vėdinamas, dezinfekuojami visi paviršiai.

Ambulatorinių konsultacijų skyriuje dirbantys ligoninės gydytojai dirbs ciklais – tuo metu, kai konsultuos ambulatorinius pacientus, nedirs stacionaro skyriuose.

Planinė hospitalizacija

Planinių stacionarinių paslaugų teikimas Klaipėdos jūrininkų ligoninėje priklausys nuo paciento būklės ir nuo susirgimo. Pradžioje būtina aukščiau aprašyta nuotolinė ir tiesioginė gydytojo specialisto konsultacijos, kurios teikiamos jau aprašytu būdu. Po jų gydytojui specialistui nusprendus, kad pacientui būtinas planinis stacionarizavimas, galimybė derinama su  skyriaus vedėju. Gydytojas, suderinęs stacionarizavimo datą, užregistruoja paciento kontaktinius duomenis.

Pacientui, kuriam paskirtas planinis gydymas stacionare, turi būti atliekamas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) iki stacionarizavimo likus ne daugiau, kaip 48 val. Tuo privalo pasirūpinti šeimos gydytojas.

Pacientai, kuriems viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) yra atliktas iki stacionarizavimo likus ne daugiau, kaip 48 val. ir rezultatas neigiamas,  hospitalizuojami nuo 7.00 iki 8.30 val.; pacientai, kuriems viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) neatliktas arba atliktas, bet nežinomas rezultatas, hospitalizuojami nuo 8.30 iki 10.30 val.

Prieš įeinant į ligoninės patalpas, pacientas turi atvykti į prie vakarinio ligoninės įėjimo pastatytą palapinę. Čia bus matuojama temperatūra, pacientas apklausiamas dėl simptomų ir kontaktų su Covid-19 pacientais.

Pacientas, kuriam žinomas neigiamas tyrimo dėl COVID-19 atsakymas hospitalizuojamas į reikiamą skyrių. Pacientui pradedamos teikti planinės specializuotos paslaugos.

Pacientas, kuriam minėtas tyrimas neatliktas, arba dar nežinomas atsakymas,  patenka į Tarpinio stebėjimo poskyrį, kur laukia tyrimo atsakymo. Sulaukus neigiamų atsakymų, pacientai perkeliami į skyrius, kuriuose numatyta jų planinė hospitalizacija. Gavus teigiamus atsakymus, pacientai, jeigu jiems nereikia skubaus stacionarinio gydymo, išrašomi izoliuotis ir gydytis namuose, o tie, kuriems reikia skubaus stacionarinio gydymo, pervežami į Klaipėdos universitetinės ligoninės infekcinių ligų departamentą.

Siekiant sutrumpinti hospitalizacijos laiką, pacientams numatytos planinės procedūros atliekamos tą pačią hospitalizacijos dieną, jeigu pacientas ištirtas ir nereikalingi papildomi tyrimai. Jeigu pacientui reikalingi papildomi tyrimai, jie atliekami ir planinė procedūra gali būti perkeliama kitai dienai.

Stacionaro skyriuose, atitinkamai pagal skyrių infrastruktūrą, pacientai gydomi r keturvietėse palatose po 3 asmenis, esant tarpams tarp lovų ne mažesniems, kaip 2 metrai, dvivietėse – po vieną.

Atvykstant į ligoninę pacientų prašoma turėti asmens dokumentus, užsidėti kaukę ir turėti asmeninį rašiklį.

  Pacientų lankymas

Siekiant sumažinti riziką pacientams ir darbuotojams užsikrėsti koronavirusine infekcija, pacientų lankymas ribojamas. Gavus gydančio gydytojo leidimą lankyti leidžiama tik tą pacientą, kurio sveikatos būklė ženkliai blogėja. Su gydytoju iš anksto suderintu laiku pacientą vienu metu lankyti gali tik vienas artimiausias šeimos narys (sutuoktinis, tėvai, vaikai, broliai, seserys) ne ilgiau nei 15 min. Leidimą lankymui gydantis gydytojas suteikia lankytojui kreipiantis į skyrių, kuriame gydomas pacientas, telefonu. Pacientų lankymas draudžiamas turinčiam ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių, grįžusiam iš užsienio šalies, turėjusiam kontaktą su asmeniu, kuriam įtariama ar nustatyta COVID-19 infekcija, ar esančiu saviizoliacijoje. Budėti prie pacientų neleidžiama.

 

Jūrinininkų medicininė komisija

Klaipėdos jūrininkų ligoninės Jūros medicinos poskyryje paslaugų teikimas atnaujinamas planuojant per dieną priimti ribotą skaičių jūrininkus. Numatoma, kad, įvertinus riziką, palaipsniui jūrininkų skaičius bus didinamas.

Jūrininkai į medicininę komisiją gali atvykti tik iš anksto užsiregistravę. Tai galima padaryti telefonu (8 46) 491050 darbo dienomis nuo 8 iki 10 val. Sveikatos patikrinimui priimami tik tie asmenys, kuriems iki atvykimo likus ne daugiau, kaip 48 val. atliktas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu)  ir patvirtintas neigiamas rezultatas.

Atvykti į medicininę komisiją jūrininkai privalo likus 10 minučių iki konsultacijos laiko ir laukti vakarinėje ligoninės pusėje įrengtoje palapinėje – laukiamajame, kol po vieną bus pakviesti į Jūros medicinos poskyrio patalpas.

Konsultacijai atvykę asmenys privalo dėvėti kaukę, turėti asmeninį rašiklį. Karščiuojantys ar kitų COVID-19 simptomų turintys asmenys į Jūros medicinos poskyrį įleidžiami nebus.

Elektrokardiostimuliatorių patikra

Daug klausimų kyla dėl elektrokardiostimuliatorių patikros. Pirmiausiai specialistai susisieks su tais pacientais, kuriems suplanuota patikra buvo atšaukta dėl karantino. Kiti pacientai turi skambinti į I ambulatorinių konsultacijų skyriaus registratūrą minėtais telefonais (8 46) 385052; (8 46) 491111. Registratorės skambučius nukreips į stimuliatorių patikros kabinetą, kur pacientui bus paskirta konsultacijos diena ir valanda. Atvykusiam į konsultaciją pacientui galios ta pati tvarka ir reikalavimai, kaip ir bet kuriam kitam planinei konsultacijai atvykstančiam pacientui: būtinas amens dokumentas, asmens apsaugos priemonės, atvykti į laukiamąjį-palapinę (rytinis ligoninės įėjimas) ne anksčiau nei 10 min iki konsultacijos laiko. Pacientas bus  pakviestas i konsultacijų kabinetą. Planuojama, kad per dieną specialistas konsultuos 8-10 žmonių. Karščiuojantys, ar kitų COVID-19 ligos simptomų turintys pacientai konsultuojami nebus, jiems patariama kreiptis į šeimos gydytoją.

 Planiniai tyrimai

Kol kas vis dar nebus atliekami planiniai endoskopiniai skrandžio ir žarnyno tyrimai. Taip pat nebus atliekamos planinės kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimai, kaulų tankio tyrimai. Kai jie bus atnaujinti, apie tvarką informuosime atskirai.

 

Paskutinį kartą atanujinta 2020-05-20 16:31:41