Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS – AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS, PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MEDICINOS KOMISIJA JŪRININKAMS BEI MOKYMAI JŪRININKAMS – TEIKIAMI ATSIŽVELGIANT Į VISAS SAM IR VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ REKOMENDACIJAS IR LAIKANTIS GRIEŽTŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ DĖL COVID-19 PLITIMO.

LIGONINĖJE GALIOJA VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE ŠALYJE AR SAVIVALDYBĖJE YRA NUMATYTI DĖL KARANTINO AR EKSTREMALIOS SITUACIJOS.

LIGONINĖJE PACIENTŲ LANKYMAS GALIMAS TIK TURINTIEMS GALIMYBIŲ PASĄ, NEIGIAMĄ PGR TESTĄ BEI LAIKANTIS GRIEŽTŲ TAISYKLIŲ, KURIOS IŠSAMIAI APRAŠYTOS LIGONINĖS INTERNETINIAME PUSLAPYJE SKILTYJE "PACIENTŲ LANKYMO TVARKA" : https://www.jurlig.lt/pacientams-ir-lankytojams/pacientu-lankymo-tvarka/

Ligoninė švelnina pacientų lankymo sąlygas

Šalyje gerėjant epidemiologinei situacijai, švelnėja Klaipėdos jūrininkų ligoninėje gydomų pacientų lankymo sąlygos, tačiau jos toli gražu neprimins buvusiųjų iki pandemijos. Lankyti pacientą bus galima ne dažniau nei 1-2 kartus per savaitę asmenims, turintiems galimybių pasą arba neigiamą PGR testą.

Lankymo dažnumas

Nuo birželio 14 dienos Klaipėdos jūrininkų ligoninėje keičiasi pacientų lankymo tvarka.

Nuo šiol galės būti lankomi ne tik terminalinės būklės, bet ir kiti, ilgiau nei savaitę ligoninėje praleidę pacientai.

Artimieji telefonu turi kreiptis į skyrių, kuriame gydomas pacientas ir gauti gydančio gydytojo, o jo nedarbo metu – budinčio gydytojo leidimą.

Turintieji tokius leidimus galės lankyti:

– terminalinės sveikatos būklės pacientus, ne dažniau kaip 2 kartus per savaitę;

– sunkios būklės pacientus, praėjus ne mažiau kaip 7 dienoms po paciento stacionarizavimo, ne dažniau kaip 2 kartus per savaitę;

– kitus pacientus, praėjus ne mažiau kaip 7 dienoms po paciento stacionarizavimo, ne dažniau kaip 1 kartą per savaitę.

Lankytojas, norintis lankyti pacientą, registruojasi iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną, skyriuje, kuriame gydomas pacientas.

Lankymo valandos

Pacientus bus galima lankyti tik Ligoninėje nustatytomis lankymo valandomis: darbo dienomis – nuo 11.00 iki 12.00 val. ir nuo 15.00 iki 17.00 val., savaitgaliais ir šventinėmis dienomis – nuo 10.00 iki 12.00 val.;

Vienu metu  pacientą leidžiama lankyti tik 1 asmeniui, o lankymo trukmė negali būti ilgesnė nei 15 min.

Daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti ne daugiau nei vienas lankytojas. Palatoje esant lankytojui, visi joje esantys pacientai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius). Lankymo vieta  gali būti tik paciento palata.

Būtini dokumentai

Lankytojai į Ligoninę įleidžiami pro šiaurinėje pastato pusėje esantį įėjimą, kur budintis darbuotojas, turintis suteiktų lankumo leidimų sąrašą, patikrins lankytojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, taip pat dokumentus, įrodančius lankytojo galimybę lankyti pacientą.

Tad be asmens dokumento paskiepyti asmenys turi pateikti vieną iš žemiau nurodytų dokumentų:

  • galimybių pasą ( asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas, arba vakcinacijos įrašą ESPBI IS, kuris pateikiamas atspausdintas, išsaugotas skaitmeniniu formatu ar parodomas tiesiogiai prisijungus prie ESPBI IS). Skiepų kortelė, ant kurios klijuojami vakcinos lipdukai, nelaikoma tinkamu dokumentu.
  • COVID-19 liga persirgusiems asmenims būtina turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), arba teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatų (duomenų) protokolą. Tačiau nuo teigiamo tyrimo rezultato negali būti praėję daugiau nei 180 dienų.
  • Nesirgę ir nevakcinuoti asmenys privalo atlikti tyrimus ir gauti neigiamą atsakymą – PGR tyrimą ir– ne anksčiau nei prieš 72 valandas, antigeno testą – neanksčiau nei  prieš 24 valandas.

Darbuotojams dokumentus būtina pateikti atspausdintus, išsaugotus skaitmeniniu formatu  atspausdintas ar parodyti tiesiogiai prisijungus prie ESPBI IS.

Lankyti leidžiama nebus

Lankytojai, neturintys nurodytų dokumentų ar pateikę negaliojančius dokumentus, į ligoninę įleidžiami nebus.

COVID-19 liga sergantys pacientai, turintys COVID-19 ligos simptomų, turėję sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu – nelankomi, išskyrus terminalinės sveikatos būklės pacientus, gavus skyriaus vedėjo leidimą. Lankymo metu lankytojai turi dėvėti aukščiausio lygio asmenines apsaugos priemones.

Pacientus lankyti gali tik lankytojai, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir kt.) ir kuriems netaikoma izoliacija.

Darbuotojai matuos lankytojų temperatūrą, prižiūrės, kaip dėvimos kaukė, ar dezinfekuojamos rankos.

Dėl jūsų pačių, jūsų artimųjų ir medikų saugumo, maloniai prašome laikytis nurodytų taisyklių. Išsamiai su jomis galima susipažinti Pacientų lankymo tvarkos apraše, kurį rasite:

https://www.jurlig.lt/pacientams-ir-lankytojams/pacientu-lankymo-tvarka/ 

Klaipėdos jūrininkų ligoninės inf.

Paskutinį kartą atanujinta 2021-06-11 14:27:35