Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

Ligoninės kapelionas apgynė daktaro disertaciją

Kunigas S.Stumbra tapo edukologijos mokslų daktaru.

Kunigas S.Stumbra tapo edukologijos mokslų daktaru.

Klaipėdos universitete Jūrininkų ligoninės kapelionas Saulius Stumbra apgynė edukologijos mokslo krypties daktaro disertaciją tema – „Katalikiškojo religingumo ugdymas ankstyvojoje jaunystėje liaudiškojo pamaldumo praktikomis.

Apžvelgus visą disertacijos turinį, reikia pabrėžti, jog autorius taiko originalią tyrimo metodiką bei laikosi nužymėtų strateginių gairių viso tyrimo metu. Teoriniu ir empiriniu lygmenimis autorius įrodo giedamosios raiškos poveikį asmens religingumui. Giesmė, anot autoriaus, tampa religingumo ugdytoja, nes ji – liturginė ar ne liturginė – dalyvauja religiniame veiksme, stiprindama, brandindama asmens religingumą psichiniu, sociokultūriniu ir specifiniu religiniu lygmenimis.

Šiandien šio tyrimo tematika lietuvių kalba medžiagos skelbta yra labai simboliškai, tad autorius yra vienas iš jos pionierių.

Apibendrinant tenka pasakyti, kad viena iš pagrindinių kun. Sauliaus Stumbros darbe randamų išvadų – teigiamos pokyčių tendencijos ugdymo projekto metu patvirtina tyrimo hipotezę, kad liaudiškojo pamaldumo praktikos turi teigiamą poveikį katalikiškojo religingumo brandai ankstyvojoje jaunystėje. Tai lemia: tikybos ir muzikos mokomųjų dalykų ugdymo turinio integravimas moduliu „Liaudiškojo pamaldumo praktikos“; liaudiškųjų pamaldumo praktikų pažinimo ir jų religinio turinio įsisąmoninimo skatinimas; liaudiškojo pamaldumo praktikomis puoselėjamų dvasinių-religinių vertybių prasmės įžvalgų gilinimas; muzikinės religinės raiškos, susijusios su liaudiškojo pamaldumo praktikomis, plėtojimas.

Gražina Ribokaitė

 

Paskutinį kartą atanujinta 2014-05-05 14:21:25