Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE ATNAUJINTOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS: AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS (PIRMENYBĖ TEIKIAMA NUOTOLINĖMS KONSULTACIJOMS), PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MEDICINOS KOMISIJA JŪRININKAMS BEI MOKYMAI JŪRININKAMS. NUO BIRŽELIO 17 D. ATŠAUKUS KARANTINĄ LIEKA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMAS. TODĖL VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE BUVO NUMATYTI DĖL KARANTINO, TARP JŲ IR PACIENTŲ LANKYMO, LIEKA GALIOTI. 

Ligoninės gydytojai

Rita Mikulėnaitė

Jūros medicinos poskyrio gydytoja otorinolaringologė. 1996 m. baigė Kauno medicinos universitetą, kur įgijo medicinos gydytojo, o 2000 m. LOR gydytojo rezidentūrą.  
(8 46) 491020

Paskutinį kartą atanujinta 2020-07-29 12:11:31

Jonas Velžys

(8 46) 491015

Paskutinį kartą atanujinta 2020-07-17 13:09:38

Medicinos auditorius

MEDICINOS AUDITORIUS BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI  1.Medicinos auditorius, turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus: Turėti medicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą  (magistro kvalifikacinį laipsnį)  ir  teisės studijų aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); 2. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą sveikatos priežiūros srityje.  SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI Medicinos auditorius, turi […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-23 18:54:56

Leonidas Kriučenkovas

Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamento Bendrosios terapijos skyriaus Intensyvios terapijos poskyrio gydytojas. 1978 m baigė Vladisvostoko medicinos  institutą
(8 460)30505

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-12 15:15:25

Širdies ir kraujagyslių radiologijos skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ RADIOLOGIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJI BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJA REIKALAVIMAI 1.1.Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugos licenciją. 1.2. Turėti radiacinės saugos pažymėjimą. FUNKCIJOS 1. Teikia būtiną pacientui pagalbą ir užtikrina visapusę bei kokybišką slaugą. 2. Siekia, kad pacientams būtų teikiama adekvati ir profesionali pagalba. 3. Organizuoja pasitarimus darbo klausimais. 4. Informuoja personalą apie slaugos situaciją įstaigoje […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-12 10:02:55

Vyresnysis maisto technologas

VYRESNYSIS MAISTO TECHNOLOGAS FUNKCIJOS: 1. Darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, ligoninės įstatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kolektyvine sutartimi, direktoriaus įsakymais ir šiais pareiginiais nuostatais. 2. Atsako už administracinės ir ūkinės veiklos organizavimą Maisto paruošimo skyriuje. 3. Inicijuoja viešųjų pirkimų procedūras maisto ir kitoms prekėms, paslaugoms ir darbams, kurie reikalingi skyriaus […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-06 15:55:49

Vyresnysis specialistas viešiesiems pirkimams

VYRESNYSIS SPECIALISTAS (VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS) FUNKCIJOS 1. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos vadovo įsakymais, darbo sutartimi, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. 2. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka įstaigoje organizuojamus viešuosius pirkimus. 3. Siūlo ir rengia ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento pakeitimų, papildymų projektus, atlieka Viešojo […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-06 15:52:27

Diana Kuzmarskienė

VYRESNYSIS SPECIALISTAS (VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS) FUNKCIJOS 1. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos vadovo įsakymais, darbo sutartimi, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. 2. Teisės aktų nustatyta tvaria organizuoja ir atlieka įstaigoje organizuojamus viešuosius pirkimus. 3. Pagal Įstaigos vadovo ar skyriaus vedėjo pavedimus rengia įsakymų, aprašų, taisyklių, reglamentų, sutarčių ar kitų įstaigos lokalinių teisės […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-06 15:35:05

Žilvinas Kiaušas

TEISĖS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJAS-TEISININKAS REIKALAVIMAI, ASMENINIAI DUOMENYS PRIVALOMI ŠIOMS PAREIGOMS UŽIMTI Kvalifikacija teisininkas Išsilavinimas aukštasis universitetinis socialinių mokslų srities, teisės krypties Specialybė teisininkas Patyrimas: Ne mažesnis kaip 5 metų teisinio ir vadovavimo darbo stažas, atstovavimo teismuose ir procesinių dokumentų rengimo patirtis, užsienio kalba, darbas su kompiuteriu (MS Word, MS Outlook, Internet Explorer), sugebėjimas […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-06 15:31:29

Saulius Mileika

ŪKIO IR TECHNINĖS TARNYBOS VEDĖJAS REIKALAVIMAI, ASMENINIAI DUOMENYS, PRIVALOMI ŠIOMS PAREIGOMS UŽIMTI: Kvalifikacija: Išsilavinimas: aukštasis universitetinis inžinerinis Specialybė: statybos inžinerija Patyrimas: Mokėjimas: Darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrinė sauga, civilinė sauga, darbo su kompiuteriu gebėjimai (MS Excel, MS Word, Internet Explorer). FUNKCIJOS 1. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, kitais norminiais dokumentais, ligoninės įstatais, […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-06 15:28:26