Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE ATNAUJINTOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS: AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS (PIRMENYBĖ TEIKIAMA NUOTOLINĖMS KONSULTACIJOMS), PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MEDICINOS KOMISIJA JŪRININKAMS BEI MOKYMAI JŪRININKAMS. NUO BIRŽELIO 17 D. ATŠAUKUS KARANTINĄ LIEKA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMAS. TODĖL VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE BUVO NUMATYTI DĖL KARANTINO, TARP JŲ IR PACIENTŲ LANKYMO, LIEKA GALIOTI. 

Ligoninės gydytojai

Vyresnysis specialistas viešiesiems pirkimams

VYRESNYSIS SPECIALISTAS (VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS) FUNKCIJOS 1. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos vadovo įsakymais, darbo sutartimi, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. 2. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka įstaigoje organizuojamus viešuosius pirkimus. 3. Siūlo ir rengia ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento pakeitimų, papildymų projektus, atlieka Viešojo […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-06 15:52:27

Diana Kuzmarskienė

VYRESNYSIS SPECIALISTAS (VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS) FUNKCIJOS 1. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos vadovo įsakymais, darbo sutartimi, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. 2. Teisės aktų nustatyta tvaria organizuoja ir atlieka įstaigoje organizuojamus viešuosius pirkimus. 3. Pagal Įstaigos vadovo ar skyriaus vedėjo pavedimus rengia įsakymų, aprašų, taisyklių, reglamentų, sutarčių ar kitų įstaigos lokalinių teisės […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-06 15:35:05

Žilvinas Kiaušas

TEISĖS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJAS-TEISININKAS REIKALAVIMAI, ASMENINIAI DUOMENYS PRIVALOMI ŠIOMS PAREIGOMS UŽIMTI Kvalifikacija teisininkas Išsilavinimas aukštasis universitetinis socialinių mokslų srities, teisės krypties Specialybė teisininkas Patyrimas: Ne mažesnis kaip 5 metų teisinio ir vadovavimo darbo stažas, atstovavimo teismuose ir procesinių dokumentų rengimo patirtis, užsienio kalba, darbas su kompiuteriu (MS Word, MS Outlook, Internet Explorer), sugebėjimas […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-06 15:31:29

Saulius Mileika

ŪKIO IR TECHNINĖS TARNYBOS VEDĖJAS REIKALAVIMAI, ASMENINIAI DUOMENYS, PRIVALOMI ŠIOMS PAREIGOMS UŽIMTI: Kvalifikacija: Išsilavinimas: aukštasis universitetinis inžinerinis Specialybė: statybos inžinerija Patyrimas: Mokėjimas: Darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrinė sauga, civilinė sauga, darbo su kompiuteriu gebėjimai (MS Excel, MS Word, Internet Explorer). FUNKCIJOS 1. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, kitais norminiais dokumentais, ligoninės įstatais, […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-06 15:28:26

Rasa Bumblauskaitė

PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJAS BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI Vedėjas turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus: – turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį); – turėti ne mažesnį kaip penkerių metų vadovaujamo darbo stažą. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI Vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus: – išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-06 15:25:22

Algirdas Liutkus

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO MEDICINAI SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą; 2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-03 17:39:38

Edita Maliauskienė

  VYRIAUSIOSIOS BUHALTERĖS FUNKCIJOS Pasirašo subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kartu užtikrindamas, kad finansinių ataskaitų rinkinio informacija ir subjekto į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) pateiktų finansinių ataskaitų rinkinių informacija sutampa, yra patikima ir teisinga; Teikia subjekto vadovui ar jo pavedimu kitam vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui pasiūlymus dėl apskaitos politikos, sąskaitų […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-03 17:48:39

Ilona Bumblienė

SECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI Gydytojas epidemiologas privalo išmanyti: 1.1. teisinius dokumentus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę; 1.2. medicinos etikos pagrindus; 1.3. priežastinio ryšio įvertinimo kriterijus ir mokėti juos pritaikyti praktiškai; 1.4. epidemiologinius rodiklius; 1.5. aprašomosios epidemiologijos metodus; 1.6. epidemiologinių tyrimų planavimo, organizavimo, vykdymo, duomenų rinkimo, analizės metodus ir būdus; 1.7. įvairių epidemiologinių tyrimų tipų […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-03 17:11:58

Jonas Sąlyga

Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktorius, Klaipėdos universiteto profesorius, biomedicinos mokslų daktaras Gimė 1954 m. gruodžio 13 d. Raseinių raj. 1972 m. baigė Raseinių 1-ąją vidurinę mokyklą. 1979 m. baigė Kauno medicinos instituto Gydomąjį fakultetą. Iki 1980 m. atliko internatūrą Klaipėdos jūrininkų ligoninėje. 1990 m. suteikta gydytojo terapeuto kvalifikacinė kategorija. 1996 m. suteikta aukščiausia sveikatos apsaugos administratoriaus […]

Paskutinį kartą atanujinta 2020-03-03 17:31:29

Dalia Krūgelytė

Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamento gydytoja otorinolaringologė. 1968 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą.
(8 460) 30521

Paskutinį kartą atanujinta 2020-02-25 17:16:29