Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE ATNAUJINTOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS: AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS (PIRMENYBĖ TEIKIAMA NUOTOLINĖMS KONSULTACIJOMS), PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MEDICINOS KOMISIJA JŪRININKAMS BEI MOKYMAI JŪRININKAMS. NUO BIRŽELIO 17 D. ATŠAUKUS KARANTINĄ LIEKA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMAS. TODĖL VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE BUVO NUMATYTI DĖL KARANTINO, TARP JŲ IR PACIENTŲ LANKYMO, LIEKA GALIOTI. 

Širdies ir kraujagyslių radiologijos skyriaus vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ RADIOLOGIJOS SKYRIAUS
VYRESNIOJI BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJA

REIKALAVIMAI
1.1.Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugos licenciją.
1.2. Turėti radiacinės saugos pažymėjimą.

FUNKCIJOS

1. Teikia būtiną pacientui pagalbą ir užtikrina visapusę bei kokybišką slaugą.
2. Siekia, kad pacientams būtų teikiama adekvati ir profesionali pagalba.
3. Organizuoja pasitarimus darbo klausimais.
4. Informuoja personalą apie slaugos situaciją įstaigoje ar skyriuje.
5. Sprendžia darbo organizavimo problemas.
6. Rūpinasi slaugos personalo darbo drausme, kontroliuoja personalo veiklą.
7. Nustato skyriaus personalo poreikį tobulintis ir kelti kvalifikaciją.
8. Vadovauja skyriaus slaugytojų, pagalbinio medicinos personalo darbui
9. Aiškina personalui slaugos teoriją ir praktiką, darbo procedūras.
10. Parenka personalą kartu su vyriausiąja slaugytoja.
11. Dalyvauja slaugos tyrinėjimuose bei įtraukia į šią veiklą personalą.
12. Perteikia patyrimą ir moko praktinių įgūdžių naujus darbuotojus.
13. Išrašo medikamentus bei aprūpina slaugos priemonėmis iš vaistinės ir seka jų racionalų panaudojimą.
14. Sudaro slaugos ir pagalbinio skyriaus personalo darbo, atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
15. Dalyvauja bendruose susirinkimuose.
16. Kontroliuoja kaip laikomasi vidaus tvarkos taisyklių skyriuje.
17. Reiškia pastabas visam personalui dėl higienos normų pažeidimų.
18. Saugo ligoninės turtą, taupo elektros energiją, vandenį ir to reikalauja iš visų darbuotojų.
19. Organizuoja sanitarinio švietimo darbą skyriuje.
20. Užtikrina medicinos personalo bei pacientų saugumą.
21. Ruošia pavaldžių darbuotojų pareiginius nuostatus, su pareiginiais nuostatais supažindina naujai priimamus darbuotojus.
22. Sudaro reikiamas ataskaitas.
23. Pagal patvirtintą grafiką pasitikrina sveikatą ir kontroliuoja, kad sveikatą pasitikrintų jai pavaldūs darbuotojai.
24. Tvarko paciento duomenis, įskaitant sveikatos duomenis, vykdant Europos Sąjungos Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pacientų asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka.
25. Laikosi profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia, saugo profesinę
paslaptį ir visą informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia; kitiems asmenims ši informacija gali būti atskleista Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.

SPECIALIOS UŽDUOTYS
1. Esant ekstremalioms situacijom vykdyti padalinio vyresniojo vadovo nurodymus.
2. Dalyvauti kokybės sistemos kūrime.