Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS – AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS, PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MOKYMAI JŪRININKAMS – TEIKIAMI ATSIŽVELGIANT Į VISAS SAM IR VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ REKOMENDACIJAS IR LAIKANTIS GRIEŽTŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ DĖL COVID-19 PLITIMO.

LIGONINĖJE GALIOJA VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE ŠALYJE AR SAVIVALDYBĖJE YRA NUMATYTI DĖL KARANTINO AR EKSTREMALIOS SITUACIJOS.

LIGONINĖJE TERMINALINĖS BŪKLĖS PACIENTŲ LANKYMAS GALIMAS TIK TURINTIEMS GALIMYBIŲ PASĄ, BEI LAIKANTIS GRIEŽTŲ TAISYKLIŲ, KURIOS IŠSAMIAI APRAŠYTOS LIGONINĖS INTERNETINIAME PUSLAPYJE SKILTYJE "PACIENTŲ LANKYMO TVARKA" : https://www.jurlig.lt/pacientams-ir-lankytojams/pacientu-lankymo-tvarka/

Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūnas

Informuojame, kad įgyvendinant Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus, viešojoje įstaigoje Klaipėdos jūrininkų ligoninėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Marius Gedvilas, tel. 8 46 491190, el. paštas marius.gedvilas@jurlig.lt

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės asmens duomenų tvarkymo taisyklėsreguliuoja fizinių asmenų, asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustato Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, įtvirtina Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės įregistravimo asmens duomenų valdytoju tvarką

Informacija apie vaizdo stebėjimą

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės teritorijoje ir vidaus patalpose yra vykdomas vaizdo stebėjimas turto saugumo užtikrinimo tikslu.

Ligoninei tvarkant duomenis turto saugumo užtikrinimo tikslu, tvarkomas tik vaizdas (be garso) iš įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų, patenkantis į šių kamerų stebėjimo diapazoną. Šiuos duomenis valdo ir tvarko Ligoninė. Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 20 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai ištrinami. Vaizdo stebėjimo duomenys gali būti pateikti tik teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybėms institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus arba toks pateikimas yra susijęs su Įstaigos teisių bei pareigų užtikrinimu ir nepažeidžia šių Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų. Pacientai, darbuotojai, lankytojai apie vykdomą vaizdo stebėjimą (konkrečią teritoriją) yra informuojami matomoje vietoje patalpintais informaciniais pranešimais (skelbimais, lipdukais ir pan.). Darbuotojai, susipažindami su šiomis Taisyklėmis, patvirtina ir tai, jog jie supranta ir yra tinkamai informuoti apie Ligoninės teritorijoje vykdomą vaizdo stebėjimą, jo tikslą, duomenų saugojimo laiką ir kitą su tuo susijusią aktualią informaciją.

 Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Duomenų subjektų teises Viešojoje įstaigoje Klaipėdos jūrininkų ligoninėje reglamentuoja asmens duomenų tvarkymo taisyklėse aprašyta Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka.

 

Klaipėdos jūrininkų ligoninės asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Priedas Nr. 1 

Priedas Nr. 2 

 

 

Paskutinį kartą atanujinta 2020-02-07 15:22:43