Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

Медична допомога українцям

Medicinos pagalba ukrainiečiams

Atmintinė skelbiama lietuvių, anglų, ukrainiečių bei rusų kalbomis.  Atmintinę rasite čia.

E. sveikatos paslaugų plėtra VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje

PROJEKTO LOGOTIPAS
PROJEKTO PAVADINIMASE. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRA VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE
PROJEKTO KODASVP2-3.1-IVPK-10-V-01-006
FINANSAVIMO ŠALTINIAIEuropos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
PRIEMONĖEkonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos"
SKIRTAS FINANSAVIMASiki 2500 tūkst. Lt
PROJEKTO VEIKLŲ PRADŽIA2012 m. gegužės mėn.
PROJEKTO VEIKLŲ PABAIGA2014 m. lapkričio mėn.
ĮGYVENDINANČIOJI INSTITUCIJAVšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
PROJEKTO BŪSENA Įgyvendintas

PROJEKTO SANTRAUKA

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė vykdo projektą „E. sveikatos paslaugų plėtra viešojoje įstaigoje Klaipėdos jūrininkų ligoninėje“ (toliau – Projektas) pagal 2007–2013 m. Europos regioninės plėtros fondo 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-10-V priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos“, finansuojamą iš Europos Regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšų.

Rengiamo projekto tikslas – prisidėti prie geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, sukuriant galimybę viešojoje įstaigoje Klaipėdos jūrininkų ligoninėje kaupti elektroninę medicininę istoriją ir jos pagrindu suformuotus elektroninės sveikatos įrašus teikti į elektroninių sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą ir teikti šią informaciją pacientams naudojantis ligoninės informacine sistema (LIS).

Projekto tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai:

– įdiegti integruotą ir tarptautiniais standartais paremtą elektroninės sveikatos bei sveikatos priežiūros informacinę sistemą (LIS), integruojant ją į e. sveikatos informacinę sistemą;

– išplėtoti informacinių technologijų infrastruktūrą, reikalingą sklandžiam IS veikimui.

Pasiektas projekto tikslas ir įgyvendinti uždaviniai leis sukurti interaktyvią elektroninę paslaugą – pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir SPĮ specialistams, o taip pat bus įdiegta informacinė sistema, kurios pagalba bus sukurtos elektroninės paslaugos bei užtikrintas jų teikimas, o tuo pačiu sklandesnis sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientams VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje. Bus sukurtos sąlygos įstaigai dirbti rezultatyviau, efektyviau, ekonomiškiau ir tokiu būdu prisidėtų prie kokybiškų ir savalaikių sveikatos paslaugų tiekimo gyventojams. Modernizuojant SPĮ vidaus procesus, didinant SPĮ veiklos efektyvumą, sveikatos paslaugų tiekėjams bei sveikatos sistemą administruojančioms institucijoms būtų pateikiamas greitas priėjimas prie bendrai naudojamos, struktūrizuotos ir standartizuotos informacijos per diegiamą ligoninės informacinę sistemą. Projekto pagalba taip pat būtų išvystyta SPĮ techninė infrastruktūra, modernizuojant vidaus kompiuterinį tinklą ir įdiegiant naujas kompiuterizuotas darbo vietas SPĮ specialistams. Planuojamos ligoninės informacinės sistemos (toliau – LIS) funkcijų grupės:

  • ambulatorinių ir stacionaro pacientų administravimas keičiantis informacija su SPĮ jau naudojama išankstine pacientų registracijos sistema;
  • klinikinės informacijos valdymas apimant laboratorinių tyrimų informaciją ir medicininių vaizdų apsikeitimą;
  • vaistų užsakymų valdymas;
  • stacionaro ir slaugos valdymas;
  • lovų užimtumo planavimas;
  • operacinių informacijos valdymas;
  • medicininių prekių ir inventoriaus valdymas;
  • iš sistemos gaunamų duomenų statistinis apdorojimas ir valdymui reikalingų ataskaitų rengimas ir perdavimas į sistemą SVEIDRA;
  • integracija su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema (eSPBI IS).

Paskutinį kartą atanujinta 2016-06-20 13:42:54