Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo bei kokybės plėtojimas ir tobulinimas

PROJEKTO LOGOTIPAS
PROJEKTO KODAS Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-01-0006
PROJEKTO BŪSENA Įgyvendintas

PROJEKTO SANTRAUKA

Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė (toliau – VšĮ KJL) įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-01-0006 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo bei  kokybės plėtojimas ir tobulinimas“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr.  08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017 m. birželio 26 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2018 m. rugsėjo 30  d.

Projekto vertė – 3 400 000,00  Eur, iš jų 2 890 170,00 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 510 030,00 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – mažinti Vakarų Lietuvos  tikslinių teritorijų (Šilutės, Pagėgių) ir kitų savivaldybių gyventojų sergamumą ir pirmalaikį mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos ligų, gerinant galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos bei gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto uždavinys – užtikrinti viešojoje įstaigoje Klaipėdos jūrininkų ligoninėje reikiamą infrastruktūrą, reikalingą galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos bei gydymo prieinamumui ir kokybei gerinti Vakarų Lietuvos tikslinių savivaldybių ir kitų savivaldybių gyventojams.

Projekto veikla – medicinos įrangos, reikalingos galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui,  įsigijimas.

Projekto įgyvendinimo metu numatyta įsigyti dviejų detektorių angiografinę sistemą su specializuotu stalu ir kompiuterinės tomografijos aparatą (256 arba daugiau pjūvių).

Vakarų Lietuvoje yra nepakankama galvos smegenų insulto ankstyvos diagnostikos ir gydymo kokybė bei prieinamumas dėl diagnostikai ir gydymui naudojamos radiologinės įrangos nusidėvėjimo. Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė yra vienintelė ligoninė Vakarų Lietuvoje, kurioje  įsteigtas insultų centras ir ūminio galvos smegenų insulto atveju teikiama skubi medicinos pagalba Vakarų Lietuvos gyventojams, tačiau ligoninėje ūmaus insulto diagnostikai ir gydymui skirta brangi diagnostinė radiologinė įranga yra moraliai pasenusi, nusidėvėjusi ir neatitinka šiuolaikinių medicinos technologijų.

Siekiant mažinti Vakarų Lietuvos tikslinių teritorijų (Šilutės, Pagėgių) ir kitų savivaldybių gyventojų sergamumą ir pirmalaikį mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos ligų,  planuojama pagerinti galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos bei gydymo paslaugų prieinamumą ir  kokybę viešojoje įstaigoje Klaipėdos jūrininkų ligoninėje įsigyjant naują, šiuolaikinę įrangą: kompiuterinį tomografą ir angiografinę sistemą.

Paskutinį kartą atanujinta 2019-06-17 13:36:31