Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

Konkursas 2-ojo kardiologijos skyriaus vedėjo – gydytojo kardiologo pareigoms užimti

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė skelbia viešą konkursą 2-ojo kardiologijos skyriaus vedėjo – gydytojo kardiologo pareigoms užimti.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

– būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

– mokėti valstybinę kalbą pagal trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-12-24 nutarimu Nr.1688;

– turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą medicininį išsilavinimą, gydytojo kvalifikaciją, galiojančią gydytojo kardiologo licenciją;

– turėti ne  mažiau kaip 5 metų darbo patirtį  gydytojo kardiologo  pareigose ligoninės stacionare.

Specialieji reikalavimai:

– žinoti apsaugos ministro įsakymus bei kitų teisės aktus, reglamentuojančių sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

– žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

– mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programa ir kt.).

Papildoma kompetencija:

 – vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

– įgytas aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis;

– kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);

– darbdavio (-ių) rekomendacija;

– Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ir prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. laisvos formos prašymą dalyvauti konkurse;
  2. galiojančius asmens tapatybę ir pilietybę (ar leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
  3. išsilavinimą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus (originalus) bei jų kopijas;
  4. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas;
  5. gyvenimo aprašymą;
  6. savo, kaip skyriaus vadovo trijų metų veiklos programą (iki 5 A4 formato lapų apimties);
  7. privačių interesų deklaraciją.

Dokumentai priimami juos pateikiant asmeniškai arba atsiuntus registruotu paštu iki 2017-05-17 15.00 val. Klaipėdos jūrininkų ligoninės Personalo ir bendrųjų reikalų skyriui, adresu Liepojos g. 45, Klaipėda, 17 kabinetas. Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai arba registruotu paštu.

Atranka

Konkursas vyks  2017-05-18 13.00 val.  VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, adresu Liepojos g.45, Klaipėda. Pretendentų atrankos forma – testas žodžiu.

Konkurso komisijos sudėtis

Pirmininkas – Algirdas LIUTKUS, direktoriaus pavaduotojas medicinai.

Nariai: Almina KASILIAUSKIENĖ, Lietuvos gydytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės grupės pirmininkė, Žilvinas KIAUŠAS, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas – teisininkas, Rasa BUMBLAUSKAITĖ, Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, Dalia JARAŠŪNIENĖ, 1-ojo kardiologijos skyriaus vedėja – gydytoja kardiologė.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 46) 491029.

Tik reikalavimus atitinkantys kandidatai bus kviečiami pokalbiui dėl darbo.

2-o kardiologijos skyriaus vedėjo – gydytojo kardiologo pareiginiai nuostatai

Paskutinį kartą atanujinta 2017-04-20 09:32:19