Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE ATNAUJINTOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS: AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS (PIRMENYBĖ TEIKIAMA NUOTOLINĖMS KONSULTACIJOMS), PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MEDICINOS KOMISIJA JŪRININKAMS BEI MOKYMAI JŪRININKAMS. NUO BIRŽELIO 17 D. ATŠAUKUS KARANTINĄ LIEKA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMAS. TODĖL VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE BUVO NUMATYTI DĖL KARANTINO, TARP JŲ IR PACIENTŲ LANKYMO, LIEKA GALIOTI. 

Kokybės politika

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖS KOKYBĖS POLITIKA

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė, įgyvendindama misiją, nuolat siekia būti modernia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, taikančia kaitos ir vadybos standartus. Ligoninėje įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus.

Sertifikavimo sritis – ambulatorinių, stacionarinių, specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, vykdant sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo, reabilitacijos ir slaugos procesus, mokymo paslaugų teikimas.

Sertifikato Nr. TIC 151000807, galioja iki 2021 m. spalio 31 d.

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės kokybės politikoje, patvirtintoje direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 2-431 „Dėl VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės kokybės politikos patvirtinimo“, atsispindi ligoninės misija, tikslas ir uždaviniai šiam tikslui pasiekti.

Numatytos keturios kokybės kryptys – kokybės vadybos procesų tobulinimas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procesų ir kokybės gerinimas, žmogiškųjų išteklių valdymas bei tinkamų priemonių nuolatiniam paslaugų procesui gerinti parinkimas.

Nuolatos gerindama veiklos procesus, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė siekia, kad pacientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis atitiktų jų poreikius ir lūkesčius.

Direktorius Jonas Sąlyga

Paskutinį kartą atanujinta 2019-09-04 16:08:31