Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

Медична допомога українцям

Medicinos pagalba ukrainiečiams

Atmintinė skelbiama lietuvių, anglų, ukrainiečių bei rusų kalbomis.  Atmintinę rasite čia.

Kokybės politika

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖS KOKYBĖS POLITIKA

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė (Ligoninė) – šiuolaikiška, nuolat tobulėjanti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaiga, patraukli pacientams ir darbuotojams, teikianti aukščiausio lygio daugiaprofilinę skubią ir planinę medicinos pagalbą Vakarų Lietuvos ir visos šalies gyventojams.

Siekiant atitikti aukščiausius kokybės standartus, patenkinti pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius, Ligoninėje įdiegta kokybės vadybos sistema atitinkanti ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ standarto reikalavimus. 2021 m. spalio mėnesį kokybės vadybos sistemos atitiktis patvirtinta išorinio audito, atlikto nepriklausomų ekspertų, metu. Ligoninė jau septintą kartą resertifikuota, išduotas kokybės vadybos sistemos sertifikatas. Sertifikatas tai – tarptautinis pripažinimas, patvirtinantis aukštą Ligoninėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros ir mokymo paslaugų kokybę bei specialistų kvalifikaciją. Sertifikatas galios trejus metus ir kasmet bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu.

Sertifikato Nr. TIC 15 100 0807, galioja iki 2024 m. spalio 31 d. 

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės kokybės politika, patvirtinta Ligoninės Direktoriaus įsakymu, nuolat peržiūrima ir atnaujinama. Ligoninės kokybės politikoje atsispindi ligoninės vizija, misija, tikslai, uždaviniai tikslams pasiekti bei aukščiausiosios vadovybės įsipareigojimai.

Pagrindiniai Ligoninės kokybės politikos tikslai:

  • teikti kvalifikuotas, kokybiškas, saugias ir šiuolaikiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, orientuotas į pacientus, individualius jų poreikius ir lūkesčius, atitinkančias teisės aktų reikalavimus Ligoninės veiklos licencijoje nurodytose srityse;
  • įtraukti pacientus į jų lūkesčius atitinkančios sveikatos priežiūros kūrimą bei kokybės gerinimą, siekti pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis bei jų kokybe;
  • nuolat tobulinti ir plėtoti pažangiausias sveikatos priežiūros technologijas ir inovacijas, taikyti medicinos mokslu pagrįstus pažangius ligų diagnostikos ir gydymo metodus;
  • nuolat kelti vadovaujančio personalo, gydytojų ir slaugos specialistų kvalifikaciją ir profesionalumą;
  • nuolat tobulinti Ligoninės kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į rizikas bei galimybes, užtikrinti jos tinkamumą, efektyvumą, rezultatyvumą, suinteresuotų šalių įtraukimą, darbuotojų kvalifikaciją kokybės vadybos srityje.

Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktorius

Dr. Jonas Sąlyga

Paskutinį kartą atanujinta 2021-12-20 16:16:37