Informacija
(8 46) 49 10 09
(8 46) 38 19 59
Registratūra
(8 46) 38 50 52
(8 46) 49 11 11
Priėmimo skyrius
(8 46) 49 10 19

KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE ATNAUJINTOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS: AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS (PIRMENYBĖ TEIKIAMA NUOTOLINĖMS KONSULTACIJOMS), PLANINĖ HOSPITALIZACIJA, AMBULATORINĖ REABILITACIJA, MEDICINOS KOMISIJA JŪRININKAMS BEI MOKYMAI JŪRININKAMS. NUO BIRŽELIO 17 D. ATŠAUKUS KARANTINĄ LIEKA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMAS. TODĖL VISI ĮSAKYMAI, TVARKOS IR RIBOJIMAI, KURIE BUVO NUMATYTI DĖL KARANTINO, TARP JŲ IR PACIENTŲ LANKYMO, LIEKA GALIOTI. 

ES projektai

Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos, gydymo, reabilitacijos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje
Projektas: Įgyvendinamas

Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0009 “Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos, gydymo, reabilitacijos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017 […]

Paskutinį kartą atanujinta 2019-06-17 13:34:10

Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo bei kokybės plėtojimas ir tobulinimas
Projektas: Įgyvendintas

Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė (toliau – VšĮ KJL) įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-01-0006 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo bei  kokybės plėtojimas ir tobulinimas“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ […]

Paskutinį kartą atanujinta 2019-06-17 13:36:31

Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninėje“
Projektas: Įgyvendinamas

Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė (toliau – VšĮ KJL) įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0005 „Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ […]

Paskutinį kartą atanujinta 2019-06-17 13:36:00

Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiant paslaugas
Projektas: Įgyvendintas

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė kaip partneris kartu su projekto vykdytoju Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos įgyvendino projektą Nr. VP3-2.1-SAM-01-V-01-001„Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“   Projekto tikslas – sukurti efektyviai funkcionuojančią širdies ir kraujagyslių ligomis […]

Paskutinį kartą atanujinta 2015-10-27 10:16:02

E. sveikatos paslaugų plėtra VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje
Projektas: Įgyvendintas

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė vykdo projektą „E. sveikatos paslaugų plėtra viešojoje įstaigoje Klaipėdos jūrininkų ligoninėje“ (toliau – Projektas) pagal 2007–2013 m. Europos regioninės plėtros fondo 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-10-V priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos“, finansuojamą iš Europos Regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšų. Rengiamo projekto tikslas – prisidėti prie geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, […]

Paskutinį kartą atanujinta 2016-06-20 13:42:54

VšĮ Švėkšnos psichiatrijos ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas
Projektas: Įgyvendintas

Projektas bendrai finansuojamas iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis” įgyvendinimo VP3-3.4-UM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu”. Didelės energijos išteklių sąnaudos ir išlaidos už ener-giją, gyvenimo ir darbo sąlygų komforto stygius, nuolat didėjančios energijos kainos lėmė tuometinės VšĮ Švėkšnos […]

Paskutinį kartą atanujinta 2014-03-21 12:05:15